Podlaskie Koło Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  

powstało w związku ideą przybliżania myśli psychoanalitycznej w rejonie Podlasia. Jesteśmy osobami, które zawodowo zajmują się psychoterapią. Specjalizujemy się w psychoterapii psychoanalitycznejktóra wywodzi się z psychoanalizy. Poprzez różne inicjatywy chcemy przybliżyć odbiorcom założenia podejścia psychoanalitycznego i zachęcić do odkrywania go nie tylko we własnej psychoterapii, ale i w obszarze sztuki jakim jest film. Osoby zajmujące się profesjonalnie psychoterapią pragniemy zachęcać do poszerzenia swojego warsztatu pracy poprzez seminaria, konferencje, szkolenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy, aktywnego udziału w Naszej inicjatywie i zagłębienia się w meandry podejścia psychoanalitycznego. 


Izabela Trybus, Sebastian Kiercel i Anna Rogowska - członkowie założyciele