Izabela Trybus - Prezes Koła. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 790) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.  Absolwentka całościowego kursu "Psychoterapia" organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenie w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w podejściu psychoanalitycznym. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członkiem zwyczajnym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.  

Sebastian Kiercel - Skarbnik Koła. Jest psychologiem, absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył szkolenie w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych w ujęciu psychoanalitycznym.  Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem nadzywajczym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Anna Rogowska - Członek założyciel Koła. Psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracę psychoterapeutyczną koncentruje wokół psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Jest to metoda, w której kształci się i rozwija swoje umiejętności, a także w ramach, której pracuje i stara się rozumieć rzeczywistość emocjonalną pacjentów. Ukończyła szkolenie z Psychoterapii Psychoanlitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest członkiem nadzywajczym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Elżbieta Bakun - Kamińska - członek  Koła.

Marta Derlukiewicz - członek Koła.