Indywidualna psychoterapia osób dorosłych w ujęciu psychoanalitycznym (sesje z częstotliwością od 1 do 3 w tygodniu) - terapeuci: Izabela Trybus i Sebastian Kiercel

Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży w podejściu psychoanalitycznym (sesje z częstotliwością od 1 do 3 w tygodniu) - terapeutka Anna Rogowska

Psychoterapia małżeńska/ par prowadzona przez dwóch terapeutów (sesje z częstotliwością raz w tygodniu) - terapeuci: Izabela Trybus i Sebastian Kiercel